דילוג לתוכן

רשות התקשוב הממשלתי - אסטרטגיה 2018-2016

חזרה

7. מקורות

אוסף המקורות והתוכניות האסטרטגיות הלאומיות שסקרנו לצורך הכנת התוכנית האסטרטגית:

 1. החלטת ממשלה מספר 2097 מיום 29.10.2014 - הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".
 2. החלטת ממשלה מספר 2099 מיום 10.10.2014 - העברת שטח הפעולה של התקשוב הממשלתי ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה.
 3. החלטת ממשלה מספר 2495 מיום 28.04.2015 - אישור מינוי ראש רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה.
 4. החלטת ממשלה מס' 3058 מיום 27.03.2011 - הקמת יחידת מטה ותקשוב ממשלתי במשרד האוצר 
 5. Ireland Government – Public Service ICT Strategy, January 2015
 6. New Zealand Government – Government ICT Strategy and Action Plan to 2017, June 2013
 7. UK ICT Strategy, 2011
 8. Welsh Government – ICT Strategy for the Public Sector in Wales, 2011
 9. Victorian Government (Australia) ICT Strategy 2014 to 2015
 10. Tasmanian Government (Australia) ICT Strategy, December 2011
 11. ICT Strategy of the German Federal Government: Digital Germany,
 12. Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People, May 2012
 13. North South Wales (Australia) Government ICT Strategy, Implementation Update 2013 – 2014
 14. אתר ICA
 15. אתר הבנק העולמי    
 16. אתר ה-OECD
 17. אתר ה-UN EGDI
 18. אתר ה-D5
 19. אתר שותפות ממשל פתוח

סימנייה

Whoops, looks like something went wrong.