דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

1.2 מטרת המדיניות

הבטחת הזדמנויות שוות לנשים, בדגש על קידום לדרגי הניהול הבכיר, אגב הטמעת המודעות לנושא והכרה ביכולתן ובפוטנציאל הגלום בהן, כחלק מרכזי בהון האנושי שבשירות המדינה.

1.3 יעדים

  1. יצירת הזדמנויות שוות לנשים
  2. קידום לדרגי ניהול ולכהונה בסגל בכיר
  3. הטמעת מודעות
  4. יצירת סביבת עבודה תומכת

1.4 עיקרי המדיניות

  1. ייצוג הולם של נשים בתפקידים בכירים בשירות המדינה – התקדמות הדרגתית ליעד הממשלתי של 50 אחוז ייצוג לנשים בתפקידים בכירים ובעתודות הניהוליות לסגל הבכיר. 
  1. צמצום פערי שכר – בהתייחס להקצאת רכיבי שכר משתנים, כגון כוננויות, שעות נוספות, תקני רכב ועוד.
  2. פעילות אקטיבית להשגת שוויון בסגל הבכיר בשירות המדינה – דרכי האיתור של בכירים לוועדות איתור וועדות מכרזים וכן הפעולות היזומות הננקטות לעידוד נשים מתאימות להגיש מועמדותן לתפקידים בכירים.
  3. איזון בין חיים לעבודה – ביסוס הסדרים ליצירת מקום עבודה תומך משפחה, כגון גמישות בשעות העבודה, אפשרות לעבודה בשעות נוספות מהבית, הפעלת קייטנות או סבסוד קייטנות לילדי עובדים וכן היתכנות לקיום מעונות יום במתחמים של ריכוזי משרדי ממשלה.
  4. הכשרה והסברה לחברי וחברות ועדות איתור וועדות בוחנים – הפעלת קורסי מנהיגות נשית, פעולות חניכה ומנטורינג, הקמת רשת שיתוף פעולה לנשים ותכניות הכשרה והסברה למנהלים. 

סימנייה