דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

1.5 נושא הבקרה – מדד לשוויון מגדרי

בהתאם למצוין בתרשים להלן המדד לשוויון מגדרי מורכב משני מדדי משנה:

 1. מדד נשים במשרות בכירות 
 2. מדד סביבת עבודה 

 

 


 

1.5.1 מדד נשים במשרות בכירות כמפורט בתרשים מתייחס למדידת הנושאים הבאים:

 1. אחוז הנשים המגישות מועמדות למכרזים בשירות המדינה על פי סוג המכרז ומתחי הדרגות.
 2. אחוז הנשים שזוכות במכרזים ונקלטות בשירות המדינה מסך המועמדויות שהוגשו על פי סוג המכרז ומתחי הדרגות.
 3. אחוז הנשים בשירות המדינה המכהנות בסגל הבכיר ובסגל המוביל.
 4. אחוז הנשים בשירות המדינה הנמצאות בעתודה ניהולית במסגרת הסגל התיכון.

 

1.5.2 מדד סביבת עבודה כמפורט בתרשים מתייחס למדידת הנושאים הבאים:

 1. בחינת פערים בהקצאות רכיבי שכר  (תקני רכב, שעות נוספות וכוננויות) בשירות המדינה על  פי פילוח מגדרי ועל פי מתח דרגות.
 2. זמינות עבודה בפועל תמיכה במסגרות ובקייטנות לילדי עובדים, קיום פגישות בשעות העבודה התקניות (7:30- 15:30), שעות עבודה גמישות.
 3. קיום פעולות יזומות במשרד – דוגמת פעילות אקטיבית בנושא הטרדה מינית, הקמת חדר הנקה וניתוח תיאורי תפקיד למניעת הטיה מגדרית.
 4. קיום הדרכות וקורסים במשרד בנושאים כגון שוויון מגדרי, שוויון הזדמנויות, הכנה למכרזים ולוועדות איתור לנשים והורות שוויונית. 

 

1.6 מטרת הדוח – אפקטיביות יישום המדיניות

על בסיס האמור לעיל חושבו המדדים כמפורט בפרק 3 ("עיקרי הממצאים"), בהתאם לפירוט הבא:

 1. השוואה רוחבית ((Benchmark בין משרדי הממשלה, יחידות הסמך ומערכת הבריאות.
 2. הצגת הממצאים בפילוח לפי דירוגי משרה שכיחים בדגש על דרגי ניהול.
 3. הצגת הממצאים לכל משרד באמצעות לוח מחוונים ("דשבורד") המפרט את ממצאי המדד.

בקרת עומק זאת בוחנת את מידת היישום של המלצות הדוח לקידום נשים בשירות המדינה ואת מידת האפקטיביות שלו, במטרה לאפשר לנציב שירות המדינה לסקור את מידת הצלחת המדיניות שנקבעה על ידו ולבחון ביצוע התאמות ושינויים אם יידרשו. 

סימנייה