דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

4.3 מדד שוויון מגדרי השוואתי בין משרדי הממשלה, יחידות הסמך ומערכת הבריאות

לצורך השוואה בין משרדי הממשלה, יחידות הסמך ומערכת הבריאות, חושב ציון מדד כללי לכל משרד בהתבסס על טבלת המשקלות המפורטת בסעיף 2.3.2

בחרנו להציג את עשרת המשרדים בעלי הציון הגבוה ביותר במדד הכללי ובמדדים המרכזיים.

ציון מדד כללי

מיקום

הציון הגבוה ביותר

 1

בית חולים שמואל הרופא 

2

בית חולים שער מנשה

3

רשות האכיפה והגבייה

4

המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

5

משרד המשפטים

6

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

7

מ.גריאטרי ע"ש שוהם

8

משרד הבריאות

9

שירות עיבודים ממוכנים

10

משרד החינוך

 

 

ציון מדד נשים במשרות בכירות

מיקום

הציון הגבוה ביותר

1

המשרד לנושאים אסטרטגיים

2

רשות האכיפה והגבייה

3

המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

4

בית חולים שמואל הרופא

5

מ.גריאטרי ע"ש שוהם

6

מרכז רפואי "לב השרון"

7

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

8

משרד המשפטים

9

בית חולים שער מנשה

10

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 
 

ציון מדד סביבת עבודה

מיקום

הציון הגבוה ביותר

1

משרד התיירות

2

בית חולים שמואל הרופא

3

מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנוער

4

בית חולים שער מנשה

5

משרד לקליטת העלייה

6

משרד הבריאות

7

השירותים הווטרינריים

8

מינהל המחקר החקלאי

9

מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

10

משרד המשפטים

 

 

 
 

סימנייה