דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

נספח 2 - פילוח אחוז גברים ונשים לפי משרד

 

משרד

אחוז גברים

אחוז נשים

סך עובדים

1

ב. הנפש באר-שבע

33.20%

66.80%

506

2

בית חולים אברבנאל

35.55%

64.45%

467

3

בית חולים אסף הרופא

30.19%

69.81%

2786

4

בית חולים באר יעקב - נס ציונה

30.30%

69.70%

759

5

בית חולים הלל יפה חדרה

32.01%

67.99%

1737

6

בית חולים זיו צפת

38.52%

61.48%

1267

7

בית חולים ע"ש א. וולפסון

31.49%

68.51%

2169

8

בית חולים פלימן חיפה

30.43%

69.57%

299

9

בית חולים רמב"ם חיפה

34.36%

65.64%

3327

10

בית חולים שמואל הרופא

25.05%

74.95%

555

11

בית חולים שער מנשה

42.28%

57.72%

570

12

בתי דין רבניים

75.10%

24.90%

261

13

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

91.67%

8.33%

24

14

הטלוויזיה החינוכית הישראלית

40.00%

60.00%

210

15

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

39.76%

60.24%

1011

16

המדפיס הממשלתי

54.17%

45.83%

72

17

המועצה לביטחון לאומי

60.92%

39.08%

87

18

המרכז הרפואי לגליל

36.52%

63.48%

2259

19

המרכז למיפוי ישראל

43.89%

56.11%

221

20

המשרד לפיתוח הנגב והגליל

40.38%

59.62%

52

21

המשרד לשירותי דת

49.06%

50.94%

106

22

הנהלת בתי המשפט

29.17%

70.83%

4066

23

הרבנות הראשית

50.59%

49.41%

85

24

הרשות הארצית לכבאות והצלה

87.89%

12.11%

2799

25

הרשות הממשלתית למים ולביוב

53.42%

46.58%

219

26

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

50.00%

50.00%

50

27

השירות המטאורולוגי

65.33%

34.67%

75

28

השירותים הווטרינריים

53.70%

46.30%

270

29

לשכת הפרסום הממשלתית

29.27%

70.73%

41

30

מ .גריאטרי ע"ש שוהם

21.80%

78.20%

679

31

מינהל המחקר החקלאי

52.68%

47.32%

708

32

מינהל המחקר למדעי האדמה והים

51.28%

48.72%

117

33

המינהל התכנון

31.00%

69.00%

329

34

המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

41.64%

58.36%

377

35

מערך הסייבר הלאומי

52.08%

47.92%

48

36

מרכז גריאטרי נתניה

22.72%

77.28%

515

37

מרכז גריאטרי ראשל"צ

14.81%

85.19%

189

38

מרכז ההסברה

60.00%

40.00%

5

39

המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

37.24%

62.76%

486

40

מרכז ירושלמי לבריאות הנפש

44.05%

55.95%

656

41

מרכז בריאות הנפש מעלה הכרמל

36.07%

63.93%

402

42

משרד

אחוז גברים

אחוז נשים

סך עובדים

43

מרכז רפואי לב השרון

39.43%

60.57%

487

44

מרכז רפואי ברזילי אשקלון

29.57%

70.43%

2056

45

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

37.45%

62.55%

1100

46

מרכז רפואי שיבא תל-השומר

30.10%

69.90%

4798

47

משרד האוצר

51.49%

48.51%

1245

48

משרד האנרגיה והמים

51.60%

48.40%

219

49

משרד הבינוי והשיכון

36.46%

63.54%

628

50

משרד הבריאות

53.79%

46.21%

3975

51

משרד החוץ

56.31%

43.69%

1252

52

משרד החינוך

26.00%

74.00%

2173

53

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

54.29%

45.71%

606

54

משרד הכלכלה

40.64%

59.36%

1400

55

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

36.49%

63.51%

222

56

משרד המשפטים

31.95%

68.05%

4010

57

משרד הפנים

73.24%

26.76%

695

58

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

24.04%

75.96%

3128

59

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

51.74%

48.26%

922

60

משרד התיירות

34.12%

65.88%

255

61

משרד התפוצות

35.29%

64.71%

17

62

משרד התקשורת

49.70%

50.30%

167

63

המשרד לביטחון הפנים

51.85%

48.15%

405

64

המשרד להגנת הסביבה

41.58%

58.42%

606

65

המשרד לענייני מודיעין

50.00%

50.00%

12

66

המשרד לנושאים אסטרטגיים

46.67%

53.33%

15

67

המשרד לקליטת העלייה

22.46%

77.54%

521

68

המשרד לשוויון חברתי

46.55%

53.45%

58

69

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

65.00%

35.00%

20

70

משרד ראש ממשלה

54.71%

45.29%

881

71

נציבות שרות המדינה

41.06%

58.94%

302

72

נתיב

38.16%

61.84%

76

73

רשות האוכלוסין וההגירה

34.19%

65.81%

1995

74

רשות האכיפה והגבייה

23.14%

76.86%

821

75

רשות הבדואים

59.32%

40.68%

59

76

רשות ההגבלים העסקיים

55.64%

44.36%

133

77

רשות המסים בישראל - מס הכנסה

47.11%

52.89%

3897

78

רשות המסים בישראל- מכס ומע"מ

55.49%

44.51%

2067

79

רשות השירות הלאומי האזרחי

64.00%

36.00%

25

80

רשות התעופה האזרחית

74.80%

25.20%

123

81

הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל

50.98%

49.02%

51

82

שירות ההדרכה והמקצוע

63.64%

36.36%

143

83

שירות עיבודים ממוכנים

39.81%

60.19%

319

 

סכום כולל

39.86%

60.14%

72793

 

 

נספח 3 – פילוח המועמדויות לפי סוגי מכרזים

(תרשים מס' 11)

סוג
מכרז

סך
המכרזים

סך המועמדויות

מספר הנשים המועמדות

מספר הגברים המועמדים

אחוז
נשים

אחוז גברים

פנימי

1,403

6,292

3,649

2,643

58%

42%

בין-משרדי

64

894

490

404

55%

45%

פומבי

1,258

66,661

38,825

27,836

58%

42%

ועדות איתור

7

319

112

207

35%

65%

 

סימנייה