דילוג לתוכן

שיר של יום - ערבות הדדית, אחריות ומחויבות

הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

שיר זה מזמן שיח אודות משאלות אישיות, גלויות וכמוסות, לצד משאלות קולקטיביות המשותפות לנו כעם וכבני אדם ועל כוחן של המשאלות בעיצוב חיי הפרט והכלל

עבודת הכנה לשיר

הלוואי - מילה המציינת משאלה

בקשו מכל תלמיד לכתוב 4-5 משאלות אישיות ולציין:

 • מתי אתה מביע משאלה?
 • ממי אתה מבקש?
 • אלו משאלות אתה מבקש? (משאלות הקשורות למשפחה שלך, לבריאות שלך, לחלומות שלך וכד'..).
 • מה אתה מרגיש כשאתה מביע משאלה?
 • את מי אתה משתף במשאלות האישיות שלך?
 • האם בדרך כלל המשאלות מתגשמות?

בתרבויות מסוימות קיימים מנהגים בהם מעודדים אנשים לבקש משאלה במצבים שונים. לדוגמא במהלך כיבוי הנרות הדולקים על עוגת יום הולדת, כאשר רואים כוכב נופל בלילה, כאשר נופל ריס ובזריקת מטבע לתוך באר או מזרקה.

 • כיצד אתה מבין מנהגים אלו? מה דעתך עליהם?
 • האם למשאלה יש כח או ערך? אם כן, איזה?
 • האם יש למשאלה השפעה על המציאות? כיצד? הסבר את דבריך.

 

דיון במליאה

בקשו מהתלמידים לקרוא את השיר עד סופו.

 • אלו משאלות מביע המשורר? (אישיות? לאומיות? חברתיות? אחרות...?).
 • העתיקו למחברת את המשאלות לפי החלוקה הבאה:
  • משאלות המביעות בקשה לחיי שלווה.
  • משאלות המביעות בקשה לאהבה ואחווה בעם שלנו.
  • משאלות המביעות בקשה לרצון לזכות שוב למה שהיה בעבר.
  • משאלות המביעות בקשה לשלום בין העמים.
  • משאלות המביעות בקשה לאופטימיות ותקווה.
 • אלו תחושות ומחשבות מציפות משאלות אלו?
 • האם קיים הבדל בין אופי המשאלות האישיות שלכם, לבין המשאלות המופיעות בשיר? מהו?
 • האם יש משאלות אשר מופיעות בשיר ומופיעות גם במשאלות האישיות? מהן?
 • ממי מבקש המשורר את המשאלות הללו?
 • איזה מסר הוא מעביר דרך משאלות אלה? מה הציפיה שלו?
 • תנו שם אחר לשיר.
 • חברו בית חדש והוסיפו אותו לשיר.

 

הפעלות

1. "הלוואי שלעולם הזה יש תקנה"- הפעלה קבוצתית בפנטומימה ותנועה. (בקשו מהתלמידים להביא מראש אביזרי תחפושות, בדים בצבעים שונים וכד').

 • חלקו את הכיתה לקבוצות, והקצו לכל כתה משאלה הכתובה בשיר.
 • בקשו מחברי כל קבוצה לדמיין כיצד ייראה העולם כשהמשאלה תתגשם ולהציג בפני תלמידי הכיתה את התגשמות המשאלה בפנטומימה או בתנועה (ללא מילים).
 • בקשו משאר תלמידי הכיתה לגלות איזו משאלה שהוגשמה הודגמה בפנטומימה.
 • קיימו דיון קצר על כוחן של משאלות והשפעתן על עיצוב מציאות חיינו.

2. "כל שנבקש לו יהי".

 • חלקו בלונים לתלמידי הכתה.
 • בקשו מהתלמידים לחזור ולקרוא  את המשאלות האישיות אותן כתבו בפעילות ההכנה לשיר ולבחור את המשאלה המשמעותית ביותר.
 • בקשו התלמידים לנפח את הבלונים ולכתוב עליהם את משאלותיהם, (אפשר לקשט את הבלונים).
 • צאו עם התלמידים לחצר בית הספר, צרו מעגל והפריחו את בלוני המשאלות האחד לאחר השני, (ניתן לומר מילים אישיות בשקט כשמפריחים את הבלון).
 • לאחר מכן, בקשו מכל תלמיד לספר כיצד הרגיש כאשר הפריח את, 'בלון המשאלה'. לחלופין ניתן לבקש מהתלמידים להשלים משפט כגון: "זה היה בשבילי כמו..."

 

זרקור על תרבות יהודית-ישראלית

חלופות לפעילויות על פי קבוצות גיל ושיח כיתתי 
מצורף נספח

השיר מבטא שאיפה לעתיד טוב יותר, עתיד של שלום, שלמות והשלמה.
המשורר מייחל לשלום חברתי ומדיני, ומציאות  של יחסים מתוקנים בין אדם לחברו.
בשיר ביטויים תנ"כיים המבטאים רעיונות אלה. חלקם לקוחים מחזון אחרית הימים בספר ישעיהו, וחלקם מפרקים אחרים בהם מתוארת מציאות של שלום ושלווה בארץ.  

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א'-ב'
1. בשיר נאמר, "הלוואי ומענן תרד אלינו קשת". הקשת הראשונה בעולם מוזכרת בספר בראשית, (ראה נספח) והיא מסמלת את הברית בין האל לאדם.  

 • ע"פ הפסוק, לאיזו מטרה ניתנה הקשת לעולם? 
 • היזכרו במקרים ומקומות בהם ראיתם קשת בשמים. 
 • ציירו וצבעו קשת, תלו בכיתה.

2. בשיר נאמר ,"הלוואי שלעולם הזה יש תקנה".  
קראו וספרו לילדים את הסיפור שבנספח. שאלו:

 • למה התכוון הסנדלר במילים אלו?
 • כיצד פירש את דבריו רבי ישראל מסלנט? 
 • מה אתם הייתם רוצים לתקן בעולם? (בכיתה/בשכונה)

3. בשיר נאמר, "הלוואי ועוד נשב בצל התאנה".
הביטוי לקוח מספר מלכים א' ומתאר מציאות של חיי שלום ושלווה תחת מלכותו של שלמה המלך.

 • הראו לתלמידים תמונה של צמחי הגפן והתאנה. מהן תכונותיהם?
 • מדוע לדעתכם דווקא הגפן וצל התאנה מסמלים מציאות של שלום ושלווה?
 • מהם שלווה ושלום עבורכם?

כיתות ג'-ד'
1. בשיר נאמר, "הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב".

 • בקשו מהתלמידים להיזכר בסיפור תנכ"י על יחסים בין אחים.
 • בסיפור יוסף ואחיו בבראשית ל"ז נאמר על אחיו של יוסף, "לא יכלו דברו לשלום", בגלל הקנאה והשנאה שחשו כלפיו. האחים פגעו ביוסף והשליכו אותו לבור עמוק.
  • מדוע מייחל המשורר שאיש יאהב את אחיו? הרי זו אהבה שמתקיימת בתוך המשפחה פנימה. מה הקשר בין יחסי אחים למצב חברתי של העם כולו?
 • בקשו מהתלמידים לכתוב ברכה לאחיהם ולציין בה מדוע הם אוהבים אותם.

2. בשיר נאמר, "הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב".

 • למה הכוונה במיזוג של מזרח ומערב?
 • רבי יהודה הלוי, פילוסוף ומשורר יהודי מימי הביניים, כתב בשירו המפורסם,  "ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב". 
  • ע"פ מפת העולם, איפה המזרח ואיפה, "סוף מערב", בשירו של רבי יהודה הלוי? 
 • כיצד לדעתכם אפשר לקרב יותר בין אנשים מתרבויות שונות? מה מקרב ומה מרחיק ביניהם?   

3. בשיר נאמר, "הלוואי שלעולם הזה יש תקנה", כלומר- הלוואי שעוד ניתן לתקן את העולם הזה.

 • איזה ביטוי עם המילה "תקנה" אתם מכירים? מה משמעותו?
 • קראו וספרו לילדים את הסיפור שבנספח. שאלו:  
  • למה התכוון הסנדלר במילים אלו?
  • מה הבין  מדבריו רבי ישראל מסלנט?  
  • מה אתם הייתם רוצים לתקן בעולם?

כיתות ה'-ו'
1. בשיר נאמר, "הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב".
בקשו מהתלמידים להיזכר  בסיפור תנכ"י על יחסים בין אחים. בסיפור יוסף ואחיו בבראשית ל"ז נאמר על אחיו של יוסף ש"לא יכלו דברו לשלום", בגלל הקנאה והשנאה שחשו כלפיו, והשליכו אותו לבור עמוק.

 • מדוע מייחל המשורר שאיש יאהב את אחיו? הרי זו אהבה שמתקיימת בתוך המשפחה פנימה. מה הקשר בין יחסי אחים למצב חברתי של העם כולו?
 • בקשו מהתלמידים לכתוב ברכה לאחיהם ולציין בה מדוע הם אוהבים אותם.

2. בשיר נאמר, "הלוואי ולא יישא גוי אל גוי חרב".
מילים אלו לקוחות מדבריו של הנביא ישעיהו בחזון אחרית הימים.
ע"פ הפסוקים, כתבו שלושה דברים שאמורים לקרות באחרית הימים.

 • עד כמה ארוכה הדרך למתואר בחזון אחרית הימים?
 • האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לקרב מציאות זו?

3. בשיר נאמר, "הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב".

 • למה הכוונה במיזוג של מזרח ומערב?
 • רבי יהודה הלוי, פילוסוף ומשורר יהודי מימי הביניים, כתב בשירו המפורסם,  "ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב".  ע"פ מפת העולם, איפה המזרח ואיפה, "סוף מערב", בשירו של רבי יהודה הלוי?  
 • האם לדעתכם אפשר למזג את הגלויות השונות כפי שמייחל המשורר? האם זה כדאי?

 


לסיכום

 • למדנו כי ביטויים רבים בשיר, המבטאים שאיפה למציאות מתוקנת של אחרית הימים, לקוחים מהתנ"ך וממקורות יהודיים אחרים  ומתכתבים עימם.
 • ראינו כי השאיפה למציאות חברתית ומדינית מתוקנת היא נחלת כל הדורות כולם, מימי בריאת העולם ועד ימינו אנו.
 • ו"כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן"- על כל אחד במקומו וכפי כוחותיו, מוטלת האחריות לתיקון העולם כיום.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סימנייה