דילוג לתוכן

שיר של יום - ערבות הדדית, אחריות ומחויבות

זרקור מוזיקלי

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל בכיתה, במרחב ובקבוצות

השיר, "הלוואי", נכתב בשנת ,1986 לקדם האירוויזיון של אותה השנה והגיע למקום האחרון עם נקודה אחת בלבד. ולמרות זאת הפך לשיר אהוד ביותר וזכה לביצועים רבים, דוגמת זה של יהודית רביץ, בחגיגת, "פעמוני היובל", לציון 50 שנה למדינה. בצמוד לטקסט, הלחן מבוסס על תבנית מוסיקלית חוזרת הפותחת במילה החוזרת, "הלוואי". מילה זו מובחנת משאר המשפט מבחינה ריתמית, (צליל ארוך), ומלודית, (צליל גבוה יחסית למשפט שאחריו). תבנית זו משווה לשיר אופי של תפילה הבנויה כשירת מענה, והוא מעורר וסוחף בזרימתו הקצבית.

לחנו של השיר בנוי במבנה של בית ופזמון. לכל אחד מהבתים והפזמון יש ארבע שורות. הלחן של שתי השורות הראשונות, זהות ללחן בשתי השורות הבאות. בבתים - המשפט הראשון סגור, והשני פתוח, ואילו בפזמון – המשפט הראשון פתוח, והשני סגור. צלילי הפזמון הם גבוהים, כאילו הבקשה נהייתה דחופה יותר, משמעותית יותר.
למילה, "הלוואי", אותו המקצב בכל השיר, והיא מולחנת בשני אופנים – בבית ובפזמון.

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א-ב
1. האזינו לשיר ובקשו מכל אחד בתורו לפי סדר הישיבה, לעמוד בהישמע המילה "הלוואי". כמה פעמים חזרה המילה בשיר? האם חזרה בתזמון קבוע? האם חזרה באותם הצלילים?

2. המילה "הלוואי":

 • למדו את התלמידים לשיר את המילה בשני אופניה:
 • תרגלו את שירת שני האופנים על ידי כרטיסיות של המספרים 1 ו 2:
  בכל פעם שתרימו את כרטיסיה  1 , ישירו התלמידים את לחן מס' אחד, (של הבתים), בכל פעם שתרימו את כרטיסיה 2 , ישירו התלמידים את לחן מס' שתיים, (של הפזמון).

3. חלקו לכל התלמידים את שתי הכרטיסיות 1 ו – 2. התלמידים יאזינו לשיר ובכל פעם כשישמעו את המילה, "הלוואי", ירימו את הכרטיסייה המתאימה לה.

4. שאלו את התלמידים בסיומה של פעילות 3: "מה גיליתם?" - ב- 4 המשפטים הראשונים שרים את המילה, "הלוואי" ,לפי כרטיסיה מספר 1 וב-4 המשפטים שלאחר מכן שרים את המיל, "הלוואי", לפי כרטיסיה מספר 2. בשלב זה ניתן להסביר כי בבתי השיר ,שרים את המילה, "הלוואי", על פי כרטיסיה 1 ובפזמון שרים אותו על פי כרטיסיה 2.

5. שאלו את התלמידים, מדוע חוזרים כל כך הרבה פעמים על המילה, "הלוואי", ומדוע לדעתם בפזמון שרים אותה בצלילים גבוהים יותר? זו ההזדמנות לשוחח אתם על משמעות המילים וכיצד גובה הצליל משפיע על אופי הבקשה.

6. שירת/נגינת מענה: התלמידים ישירו את המילה, "הלוואי", והמורה תענה בהמשך שירת המשפט וכך הלאה. התלמידים ישירו את המילה, "הלוואי", והמורה ,"תענה", בנגינת המשך המשפט. "הלוואי", בקול רם והמשך בלב (שירה דמומה).

7. בקשו מהתלמידים להציע שתי תנועות גוף שונות בעמידה: האחת לסימון, "הלוואי", בבית והשניה לסימון, "הלוואי", בפזמון. בצעו זאת כריקוד משותף, (במעגל או בשורות). לדוגמה, בבית: צעד קדימה, בפזמון: הנפת ידיים.

8. שירו את השיר במלואו.

 

כיתות ג-ד
1. שבו בחצי מעגל / מעגל / שורות והשמיעו את השיר. העבירו כדור אחד קטן מיד ליד לפי סדר הישיבה, "ממזרח למערב" ,בכל פעם שתשמע המלה, "הלוואי". האם הספיק הכדור לעבור את כל הדרך מצד אחד לשני, (ממזרח למערב)?                                                             

2. רשמו על הלוח את שתי התבניות המלודיות של המוטיב, "הלוואי", (מפורטות בפעילות 2 עבור כתות א-ב). תרגלו את שירת, "הלוואי", על פי שתי התבניות.

3. השמיעו לתלמידים את השיר בביצועו של בועז שרעבי ובקשו מהם לבדוק על פי איזו תבנית שרים את הבית ועל פי איזו תבנית שרים את הפזמון. האם שרים בדיוק על פי שתי התבניות או שיש שינויים קלים? מה נשאר קבוע ומה משתנה, (קבוע: המילה הלוואי מושרת בבית נמוך יותר מן הפזמון. משתנה: וריאציות קטנות על שלד המוטיב).

 1. שאלו את התלמידים, מדוע חוזרים כל כך הרבה פעמים על המילה, "הלוואי", ומדוע לדעתם בפזמון שרים אותה בצלילים גבוהים יותר? זו ההזדמנות לשוחח אתם על משמעות המילים וכיצד גובה הצליל משפיע על אופי הבקשה.
 2. שירו את כל השיר כאשר  המלה, "הלוואי", מושרת בקול רם והמשך המשפט בלב (דומם). הקפידו על התבנית הנכונה בזמנה.
 3. שירו את השיר בשירת מענה. קבוצה אחת שרה את המילה, "הלוואי", וקבוצה שנייה עונה לה בהמשך המשפט. כאשר היחידה הראשונה מסתיימת, (בית+פזמון) , החליפו תפקידים. בשלב הבא שירו את שירת המענה בין סולן לכתה כולה.
 4. צפו בגרסת הכיסוי של סאבלימינאל לשיר. מהם החידושים בגרסה זו? (התייחסו לחידושים במוזיקה ובטקסט).

 

כיתות ה-ו
1. השמיעו את השיר ובקשו להעביר מאחד לשני לפי סדר הישיבה מחיאת כף אחת אחרי המילה, "הלוואי", על פי הפעמה.

2. חזרו על הפעילות כשבכל מחיאה מצטרף הבא בתור למוחאים שלפניו.

3. רשמו על הלוח את צלילי הסולם המינורי של השיר ושירו אותו. לאחר מכן שירו את שתי התבניות המלודיות על המילה, "הלוואי" ,(מפורטות בפעילות 2 עבור כתות א-ב). ובקשו לזהות באיזה צליל/ים בסולם מושר מוטיב, "הלוואי", של הבית ובאיזה מוטיב, "הלוואי", של הפזמון.

4. ניתן להמשיך את הפעילות בדומה למפורט בהצעות 3, 4, 5, 6, 7 בפעילות לכתות ד-ו.

5. צפו בגרסה של סאבלימינאל לשיר והתייחסו לחידושים ולתוספת הטקסטואלית.

6. חלקו לקבוצות ובקשו להוסיף בית חדש לשיר בהתאם למנגינה ולחריזה של המבנה המקורי: הלוואי ....... הלוואי.....וכו'.

 

כהרחבה

 • ניתן להביא שיר נוסף של אותו מלחין, שמבוסס על מילה אחת חוזרת ("לתת").
 • בקשו למצוא שיר של משוררת/מלחינה אחרת שגם בו מילות התפילה (הנרדפות למילה "הלוואי"), חוזרות על עצמן בכל משפט כשיר-מענה ("לו יהי"/ נעמי שמר).

 


מה למדנו?

 • הבחנה בין חלקי השיר (בית ופזמון).
 • שירת/ נגינת מענה באופנים שונים.
 • הבחנה בין תחילת המשפט (המילה "הלוואי") והמשכו.
 • זיהוי שתי תבניות מלודיות חוזרות והבחנה בווריאנטים על תבניות אלו.
 • השוואת ביצועים בהיבט המוזיקלי והטקסטואלי

 

סימנייה