דילוג לתוכן

שיר של יום - ערבות הדדית, אחריות ומחויבות

זרקור מוזיקלי

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל בכיתה במרחב ובקבוצות

השיר נכתב על ידי עוזי חיטמן. עוזי חיטמן היה יוצר פורה שכתב בסגנונות מוזיקליים רבים.
בביתו הוא נחשף למוזיקה חסידית ותקליטי חזנות, ובמקביל אהב להאזין למוסיקת פופ ורוק ולתקליטים מסגנונות מגוונים בשפות אירופאיות שונות.
במהלך שנות ה – 70 שיתף עוזי חיטמן פעולה עם זמרים ים תיכוניים רבים ובהם חיים משה, שימי תבורי ומרגלית צנעני. בתקופה זו,  הזמר הים תיכוני לא הושמע ברדיו, וחיטמן נלחם על מקומו בתרבות הישראלית.

עוזי חיטמן הרבה לכתוב מילים ללחנים יווניים. השיר תודה בוצע במקור על ידי יורגוס דאלארס,  ובארץ בוצע על ידי הזמר חיים משה. ניתן לשמוע שחיטמן היטיב לשמר את הסגנון המוזיקלי היווני, גם במעבר לשפה העברית.

מבנה השיר הוא סוג של רונדו, כאשר הפזמון החוזר, (תודה על כל מה שבראת...), מתחיל ומסיים את השיר.

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א-ב
1. השמיעו את השיר ובקשו מהתלמידים לזהות את שתי השורות שחוזרות במדויק בכל אחד מהבתים.

2. השמיעו את השיר ובקשו מהתלמידים ללוות את שתי השורות החוזרות, (שפותחות כל בית), בהקשת הפעמה.

3. בקשו מהתלמידים להציע דרכים שונות ומגוונות להקשת הפעמה על הגוף.

4. שוחחו עם התלמידים על המילים בשיר ובקשו מהם להציע תנועות שיביעו את הטקסט בשיר.

5. שירו את השיר בקולכם ובקשו מהתלמידים להצטרף בהקשת הפעמה בשתי השורות הראשונות. בשאר השורות, יציגו התלמידים את התנועות שהציעו בסעיף 3.

6. בקשו מהתלמידים ללכת בתחילת כל בית לפי הפעמה לעבר חבר שהם מוקירים לו תודה ולעמוד מולו. בבתי השיר, יציגו התלמידים את התנועות ביחד.

7. בקשו מהתלמידים להסתדר במעגל ובחרו ילד שיצעד בתחילת כל בית, לפי הפעמה, לעבר ילד אחר שהוא מכיר לו תודה.  את התנועות בשאר שורות הבית, יביעו שניהם במשותף, לפי התנועות שנבחרו. כשמתחיל הבית הבא, הילד שנבחר צועד לעבר ילד אחר וכן הלאה.

8. חזרו על הפעילות מסעיף 6, עם ילדים אחרים, ובקשו מהילדים העומדים במעגל להצטרף בשירה. ניתן לחזור שוב על הפעילות בתוספת נגינה בכלי הקשה.

 

כיתות ג-ד
1. בקשו מהתלמידים לשיר סולם מי מינור בעלייה וירידה. תרגלו את שירת הסולם בדרכים מגוונות כגון שירה לפי תנועות קודאי, שירת הסולם בצלילים חסרים, (התלמידים שרים בלב), ייצוג צלילי הסולם בחישוקים כשכל חישוק הוא צליל, (הילד הולך בחישוק והילדים שרים כשהמורה מלווה בנגינה) וכו'.

 • בשירת סולם שלא במנעד התלמידים, רצוי לחלק את הסולם לשני טטרקורדים. הטטרקורד הראשון הוא מהצליל מי ועד הצליל לה. בשירת הטטרקורד השני, המתחיל בצליל סי, שרים באוקטבה נמוכה יותר.

2. בקשו מהתלמידים לנצח משקל 4/4 או לטפוח על הירכיים את הפעמה הראשונה ו – 3 פעמות נוספות באצבע צרידה.

3. שירו את השיר ובקשו מהם להבחין האם השיר מתחיל בפעמה הראשונה. ניתן לחדד ולשאול באיזו פעמה התחיל השיר.

4. הציגו בפני התלמידים את התווים הבאים והראו להם את הקדמה.

 • בקשו מהתלמידים לסמן את הצליל המרכזי, (מי).
 • שירו עם התלמידים את הקו המלודי בשפת המקצב.
 • שירו את הפזמון תוך מעקב בתווים ובקשו מהתלמידים להבחין באיזו מילה מתחילה התיבה הראשונה שלאחר הקדמה, (מי).

5. שירו את השיר ובקשו מהתלמידים להצטרף בפזמון תוך כדי ניצוח.

6. הראו לתלמידים את התווים הכתובים ושירו איתם בשפת המקצב.

7. בקשו מהם לסמן ,איפה יש מנגינה שחוזרת על עצמה במדויק אך בשינוי, (השאה), של צליל כלפי מעלה, (סקוונצה).

8. חלקו לתלמידים דף עם מילות השיר, ובקשו מהם לסמן איזה מילים מופיעות בסקוונצה, בכל אחד מהבתים.

9. בקשו מהתלמידים לשיר את כל השיר במלואו.

 

כיתות ה-ו
1. שאלו את התלמידים איך לדעתם תישמע מוזיקה המביעה תודה.

2. ארגנו עם התלמידים את הפרמטרים המוזיקליים לפי תזמור, טמפו, דינמיקה וארטיקולציה, מבנה, אופי, קונטור מלודי וכו'.

3. השמיעו לתלמידים את השיר בביצועו של חיים משה ובדקו יחד אם תשובותיהם מתאימות.

4. השמיעו לתלמידים את הביצוע של  יורגוס דאלארס  ובקשו מהם לציין מה דומה ומה שונה בין הביצועים, על פי הפרמטרים המוזיקליים.

5. חלקו את התלמידים לקבוצות ובקשו מהם לחבר בית נוסף בו ייכתבו על מה הם מודים.

6. בקשו מהתלמידים לשיר את השיר ובסופו הנחו כל קבוצה לעמוד בתורה ולבצע את הבית שחיברו.

 


סיכום

 • למדנו המחשת המושג פעמה באמצעות הקשות ותנועה במרחב.
 • למדנו המחשת המושג קדמה וביצועו בדרכים מגוונות.
 • סקוונצה – הסבר המושג וזיהויו בתווים ובמילות השיר
 • ניתוח שיר ע"פ פרמטרים מוזיקליים
 • השוואת ביצועים ע"פ פרמטרים מוזיקליים
 • בעבודה בקבוצות, התנסות בכתיבת בתים נוספים לשיר
 • סיום תהליך בהצגת תוצרים בפני חברי הכיתה

 

סימנייה