דילוג לתוכן

שיר של יום - ערבות הדדית, אחריות ומחויבות

הצעות לשיח רגשי, עיבוד והפעלה

שיר זה מזמן שיח אודות הכוח והעוצמה שנוצרים מהליכה "יד ביד", מתוך אחדות ושיתוף פעולה, כאשר כל פרט תורם את חלקו הקטן ושותף ליצירת ה"ביחד״

עבודת הכנה לשיר

קיימו עם התלמידים משחקים במעגל בהם התלמידים נותנים ידיים זה לזה:

1. (מתאים לכיתות א'-ו')

 • התלמידים יעמדו במעגל ויתנו ידיים זה לזה.
  אחד התלמידים יעמוד בתוך המעגל וינסה לפרוץ את המעגל ולצאת החוצה.
  המשימה: התלמידים מנסים למנוע ממנו לצאת מהמעגל מבלי לעזוב ידיים (אם התלמיד מצליח לצאת, ייכנס למעגל חבר אחר הקרוב למקום ממנו נכנס התלמיד למעגל).  

2. (מתאים לכיתות ד'-ו')

 • התלמידים יעמדו במעגל ויתנו ידיים זה לזה.
  על זרועו של אחד התלמידים יושחל חישוק.
  המשימה: יש להעביר את החישוק בין כל התלמידים העומדים במעגל מבלי לעזוב ידיים.

3. (מתאים לכיתות ד'-ו')

 • התלמידים יעמדו במעגל עם הפנים לתוך המעגל ויתנו ידיים זה לזה.
  המשימה: כל התלמידים יפנו את הגב למעגל מבלי לעזוב ידיים.

 

דיון ושיח במליאה

 • האם היה קל/קשה לבצע את המשימה?
 • איך הרגשנו כשנתנו ידיים זה לזה?
 • מה התאפשר לנו בזכות נתינת הידיים?
 • מה נדרש מכל אחד ואחת מאתנו כשאנו נותנים ידיים?
 • מה הרגשתם כשהצלחתם במשימה?
 • איזו ייחודיות יש בהצלחה כאשר נותנים יד ביד?
 • "יד-ביד": מטבע לשון המתייחס לשיתוף פעולה. כתבו באילו מובנים התגייסתם לשיתוף פעולה כאשר נתתם ידיים לצורך ביצוע המשימות במעגל.

1. בקשו מהתלמידים להעתיק מהשיר את כל הביטויים המתארים את מה שניתן להרוויח בזכות ה"ביחד" וה"יד ביד".

 • לאיזה מהביטויים הללו אתם הכי מתחברים? הסבירו מדוע.
 • תארו חוויה אישית המתחברת להיגד שבחרתם (לדוגמא: *חוויות שמתחברות ל"קיצורי דרך" והשגת מטרות ביתר קלות בזכות ה"יד ביד", *חוויות שמתחברות ל"עמידה מול כל מכשול" בזכות הביחד, *חוויות שמתחברות ליכולת העברת מסרים בקול אחיד ורם "נשירה פה אחד" בזכות הקבוצה וכד').

2. "יד ביד ולב אל לב... בלב אחד... פה אחד שירנו רם". מלבד הידיים מוזכרים בשיר איברים נוספים: הלב. הפה.

 • מה מסמל הלב?
 • מה מסמל הפה?
 • איזו תמונה מתקבלת לגבי תקשורת ויחס בין אישי כתוצאה מנתינת הידיים?
 • אלו מחשבות ותחושות מעוררים צירופי הלשון: יד ביד, לב אל לב, פה אחד?

"כל אחד יתן מעט
כל אחד יושיט רק יד"

 • מה נדרש מכל פרט כדי לקיים את ה"ביחד"?
 • כיצד נתרם כל פרט מה"יד ביד" וה"ביחד"?
 • תארו כשרון, כוח, או ידע מיוחד, שאתם מביאים אתכם כפרטים ליחד הקבוצתי.
 • מה אתם מרגישים כשאתם באופן אישי תורמים לביחד?
 • מה אתם מרגישים שהביחד תורם לכם?

 

הפעלה

הכינו מראש חומרי יצירה: גזרי עיתונים ומגזינים, דפים צבעוניים, מדבקות, צבעים, דבק וכו'.

 • כל תלמיד יקבל 1/4 בריסטול.
 • על הבריסטול יצייר התלמיד את כף ידו והזרוע שלו ויעטר אותה בעזרת חומרי יצירה.
 • בטוש בולט יכתוב התלמיד על הזרוע שצייר מילה או ביטוי המציין דבר מה אשר מתאפשר בזכות נתינת ידיים וביחד.
  • כפעולה מקדימה בקשו מהתלמידים לציין ביטוי המדגיש דבר מה אשר מתאפשר בזכות נתינת ידיים וביחד כגון: כוח, אכפתיות, מסירות, קיצורי דרך, התגברות על מכשולים, הגשת עזרה, עוצמה, יכולת, חיבור, השגת מטרות, אחדות, אחווה, שלום, ערבות, קרבה, העברת מסרים, שיתוף פעולה, תמיכה, תקשורת, תקוות, לא לבד, אהבה, הכל אפשרי, חברות וכד'.
  • בקשו מהתלמידים לבחור את אחד הביטויים ולהציגו בקול , (ולאחר מכן לכתבה על כף ידו המשורטטת).
 • על בריסטול גדול הדביקו את כל הזרועות במעגל ובמרכזו כתבו כותרת כגון: יד ביד ולב אל לב", "יחד יד ביד", "יחד כל דבר הולך" וכד'..
 • קיימו דיון מסכם: האם עלו במהלך הלמידה והיצירה מחשבות/תחושות חדשות לגבי חיבור והביחד בין בני אדם?

זרקור על תרבות יהודית-ישראלית

חלופות לפעילויות על פי קבוצות גיל ושיח כיתתי 
מצורף נספח

השיר מדבר על חשיבותם של ערכי הערבות ההדדית, האחדות והנתינה. לכל אחד מאיתנו יכולת, ולכן גם אחריות, להביא לקיומם של ערכים אלו.
ערבות הדדית והדאגה לכלל נוכחים במסורת ובתרבות היהודית מדורי דורות.

 

מגוון פעילויות לפי קבוצות גיל

כיתות א'-ב'
1. המילה "יחד"  מופיעה בשיר פעמים רבות.

 • הקיפו בעיגול את המקומות בשיר בהם מופיעה המילה "יחד". כמה פעמים מופיעה המילה  השיר?
 • בקשו מהתלמידים לחשוב על דברים אותם כיף וטוב לעשות ביחד, ולא לבד.

2. בשיר נאמר "יד ביד מול כל מכשול".

 • קראו את המדרש.
 • הביאו חבילת שיפודי עץ ובקשו מהתלמידים להדגים את הנאמר במדרש.
 • הסבירו בעקבות ההדגמה את הנאמר במדרש.
 • מה הקשר בין המדרש לבין המילים בשיר?
 • בקשו מהתלמידים לחשוב על מקרה מהחיים המדגים את הנאמר במדרש: מצב שבו התגברו על מכשולים בעזרת חברים, או עזרו לחבריהם ללכת "יד ביד מול כל מכשול".
 • בקשו מהתלמידים לחשוב על פעילות/הפעלה/מבצע התנדבות קצר, שבו הם פועלים ביחד ככיתה ועוזרים לאדם בסביבתם הזקוק לעזרה. אם מתאפשר, בצעו.

כיתות ג'-ד'
1. בשיר נאמר "איש לאיש ואיש זה עם".

 • במדרש במדבר רבה לפרשת פנחס (פרשה כ"א פסקה ב') נאמר על בני האדם שברא האל בעולם: "כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה כך אין דעתן שוין זה לזה אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו".
 • הסבירו את הקשר בין מילות השיר לנאמר במדרש.  (הצעה להסבר בנספח).
 • כמו בשיר ובמדרש, גם הכיתה מורכבת מילדים שונים בעלי מראה שונה ודעות שונות. מה אנחנו מרוויחים מכך?

2. בשיר נאמר "את ידי כך בידך, יחד כל המשפחה, איש אחד בלב אחד ..."

 • בספר שמות פרק י"ט פסוק ב' מסופר על התכנסות עם ישראל ליד הר סיני, למעמד מתן התורה (ראה נספח). רש"י בפירושו לפסוק אומר כי העם היה "כאיש אחד בלב אחד" בעמדו ליד הר סיני.  
 • למה לדעתכם התכוון רש"י במילים אלו?
 • האם גם היום אנחנו יכולים להתנהג כך- לחשוב באותה צורה ולהתנהג באותה צורה? מתי זה טוב ומתי לא?
 • ציירו את המשפט "כאיש אחד בלב אחד".

3. בשיר נאמר "כל אחד ישא קולו, יחד לעולם כולו".

 • קראו בויקיפדיה את הערך "תגליות והמצאות בישראל".
 • ספרו בקצרה לכיתה על תגלית/המצאה ישראלית שמדינת ישראל תרמה לעולם כולו.

כיתות ה'-ו'
1. בשיר נאמר "כל אחד יתן מעט, כל אחד יושיט רק יד".

 • קראו את מילותיו של הרמב"ם.
  • הסבירו את כוונתו.
  • האם אתם מסכימים איתו?
 • מה הקשר בין הדברים של הרמב"ם למילים של השיר?
 • ע"פ דבריו, מדוע כדאי שכל אחד מאיתנו יתן מעט לסובבים, מאשר שאיש אחד (למשל, מלך או ראש ממשלה, או מישהו עשיר וחשוב) ייתן הרבה?
 • חשבו על דוגמא שבה  נתתם למישהו משהו קטן, ששימח אותו, או עזר לו.

2. בשיר נאמר "איש לאיש ואיש זה עם".

 • קראו את המדרש שבנספח.
 • הביאו חבילת שיפודי עץ ובקשו מהתלמידים להדגים את הנאמר במדרש.
 • הסבירו את הנאמר במדרש, בהתייחס למילים בשיר.
 • בקשו מהתלמידים לחשוב על מקרה מהחיים המדגים את הנאמר במדרש- מצב שבו התגברו על מכשולים בעזרת חברים, או עזרו לחבריהם ללכת "יד ביד מול כל מכשול".
 • בקשו מהתלמידים לחשוב על פעילות/הפעלה/מבצע התנדבות קצר, שבו הם פועלים ביחד ככיתה ועוזרים לאדם בסביבתם הזקוק לעזרה. אם מתאפשר, בצעו.

3. בשיר נאמר "כל אחד ישא קולו, יחד לעולם כולו".

 • קראו בויקיפדיה את הערך "תגליות והמצאות בישראל".
 • ספרו בקצרה לכיתה על תגלית/המצאה ישראלית שמדינת ישראל תרמה לעולם כולו.

 


לסיכום

 • למדנו כי הערבות ההדדית, האחדות והנתינה הינם ערכים חשובים במסורת ובתרבות היהודית ויש להם לא מעט ביטויים במקורות .  
 • למדנו כי לציבור ולכלל יש כוח גדול לפעול ולשנות וכי כוחו של ציבור חזק יותר מכוחו של אדם יחיד.

 

סימנייה