דילוג לתוכן

שותפות פורצת דרך - תרומתן של החברות הרב לאומיות לכלכלת ישראל

חזרה

תוצר וקשרי מסחר

התוצר לעובד בחברות רב-לאומיות בבעלות זרה גבוה פי שניים מהתוצר הממוצע לעובד בישראל. בשנת 2014 סך הסחורות והשירותים שחברות רב-לאומיות בישראל ייצרו וייעדו למכירה עמד על כ-148 מיליארד ש"ח - כ-11.3% מסך התפוקה במשק הישראלי.

נתון זה מרשים במיוחד בהתחשב בעובדה שחלקן של חברות רב-לאומיות בתעסוקה במשק נמוך מתרומתן לתוצר במשק. (מקור: הלמ"ס, 2017)

חברות רב-לאומיות תורמות באופן משמעותי גם לסחר החוץ בישראל מאחר שנתח משמעותי מפעילותן כרוך בייבוא ובייצוא של סחורות ושירותים, לעיתים מול חברות קשורות בחו"ל. במקרים רבים החברות האלה מייצאות לאזורים גיאוגרפיים שמסורתית היקפי הייצוא הישראלי אליהן נמוכים יחסית. כך למשל, ייצוא הסחורות של חברות רב-לאומיות מישראל למדינות באסיה וברחבי אוקיינוס השקט הסתכם ב-2013 בקרוב ל-5 מיליארד דולר, ואילו היקף הייצוא לאמריקה הלטינית הסתכם באותה שנה ביותר ממיליארד דולר. (מקור: הלמ"ס, 2017)

ייצוא סחורות של חברות רב-לאומיות, 2013

 

סימנייה