דילוג לתוכן

שותפות פורצת דרך - תרומתן של החברות הרב לאומיות לכלכלת ישראל

מו״פ ופריון

מאז שנת 2005 גדל משקלם של מרכזי המו"פ הזרים בסך ההוצאות למו"פ במגזר העסקי מ-29% ל47%. מספר העובדים במרכזים אלה עלה בתקופה זו בקצב שנתי ממוצע של 14 אחוזים, בהשוואה לחמישה אחוזים בשנה בחברות אחרות במשק  שעוסקות במו״פ. מקור: רשות החדשנות, 2017

סימנייה