דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

אני גאה להציג את התוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 2021-2019. מסמך זה הוא תוצר של עבודת צוות ברשות התקשוב הממשלתי, שפעלה עם שותפיה בתוך ומחוץ לממשלה. מטרת התוכנית האסטרטגית היא הגדרת החזון, הייעוד, הערכים, היעדים העיקריים והמשימות שהרשות תקדם ותבצע בשנים הקרובות, כחלק מהמאמץ להתאמת עבודת הממשלה לעידן הדיגיטלי. 

תמצית מנהלים

סמכויותיה של רשות התקשוב הממשלתי הוגדרו בהחלטת הממשלה מס' 2097 מיום 10.10.2014 בנושא "הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי 'ישראל דיגיטלית'"

סימנייה