דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

7.7 הגנת סייבר (Cyber Defence)

בעידן הדיגיטלי מושפעת פעילותם התקינה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות מרמת הסודיות, השלמות, הזמינות והשרידות של המידע ושל מערכות המחשוב המעבדות ומאחסנות אותו.

7.8 משילות (IT Governance)

במסגרת החלטת ממשלה מס' ‏42097 כחלק מהגדרת תפקידי רשות התקשוב הממשלתי, הוגדרו תפקידים אלה:

סימנייה