דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

7.3 ניהול ומיצוי המידע – Data as an asset

כיום, מידע מהווה את אחת מאבני היסוד לניהול ולקבלת החלטות. המידע הארגוני שנצבר בכל ארגון הוא התשתית להתנהלות הארגון כולו.

7.4 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית (Digital Leadership & Excellence)

ההון האנושי במערך התקשוב הממשלתי, כמו בכל ארגון אחר, הוא אבן היסוד של הארגון. כל שינוי ופיתוח עושים בראש ובראשונה אנשים.

סימנייה