דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

6. מרכיבי היסוד של האסטרטגיה – חזון, ייעוד וערכים

פרק זה מציג את מרכיבי היסוד של אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי: החזון, הייעוד והערכים. מרכיבים אלה מהווים את התשתית הרעיונית של אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי ומוצגים בתרשים הבא כתמונת-על אסטרטגית. בהמשך יפורטו מרכיבי היסוד של האסטרטגיה.

סימנייה