דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

6.3 ייעוד

רשות התקשוב הממשלתי תשמש מרכז ידע וייעוץ מקצועי בתחום התקשוב לממשלה, תפעל לייעול מערך התקשוב ולקידום חדשנות טכנולוגית במשרדי הממשלה ויחידותיהם, תעמיד טכנולוגיות מתקדמות ותפעל לשיפור השירות הממשלתי לציבור, להפחתת הנטל הביורוקרטי ולקידום מדיניות ממשל פתוח.

סימנייה