דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

6.1 החזון

רשות התקשוב הממשלתי תאפשר לממשלה לפעול כממשלה אחת המציבה את האזרחים והעסקים במרכז. הרשות תפעל בשקיפות וביעילות, תקדם חדשנות ותרתום טכנולוגיות דיגיטליות ומידע לשירות אמין לציבור.

סימנייה