דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

7.1 שירותים דיגיטליים מתקדמים

רשות התקשוב הממשלתי תמשיך בהובלת תפיסת "דיגיטלי תחילה", דהיינו שירותי הממשלה יפותחו תוך מתן עדיפות ברורה לפיתוחם של שירותים דיגיטליים ידידותיים, אמינים ויעילים. 

7.2 שירותים משותפים (Shared Components)

כחלק ממימוש יעד זה תפעל רשות התקשוב הממשלתי להפוך שירותים ורכיבים דומים, המשמשים את אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, לשירותים משותפים.

סימנייה