דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

8. פעילות בינלאומית

רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקידום קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה ממוקדים בזירה הבינלאומית לקידום התכליות הבאות: 

סימנייה