דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

7.5 שירות ממשלתי איכותי (High Quality Government Service)

הממשלה מספקת מגוון רחב מאוד של שירותים לציבור ועושה זאת באמצעות ערוצי שירות שונים – דיגיטליים, טלפוניים, פרונטליים ועוד. 

7.6 ממשל פתוח (Open Government)

רשות התקשוב הממשלתי תפעל ליישום עקרונות "ממשל הפתוח" כפי שנקבעו על ידי השותפות הבינלאומית לממשל פתוח (OGP- Open Government Partnership) שאליה הצטרפה ממשלת ישראל הצטרפה בשנת 2012. 

סימנייה