דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

3. מבנה המסמך

מסמך זה מציג את האסטרטגיה של רשות התקשוב הממשלתי ומגדיר את החזון, הייעוד, הערכים, היעדים והמשימות של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 2021-2019.

סימנייה