דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

6.4 ערכים (Values)

פרק זה מתאר אוסף של תכונות והתנהגויות שרשות התקשוב הממשלתי תשאף להטמיען בקרב עובדיה ובקרב כלל עובדי אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה.

סימנייה