דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

5. עמידה ביעדי התוכנית הקודמת

יעדי התוכנית הקודמת וההתקדמות שהושגה בשנים 2018-2016

סימנייה